Skip to main content

Spletni portal TuSmo.Si je nastal v sklopu evropskega projekta “Online Self-Harm Support for Youth”, ki ga je sofinancirala Evropska komisija prek programa Daphne III. Projekt je vodila priznana britanska organizacija YouthNet iz Londona, poleg Inštituta Utrip pa so v projektu sodelovali še partnerji iz Danske, Italije in Velike Britanije.

Šlo je za dveletni projekt (2011 – 2012), katerega glavni namen je bil razviti in preizkusiti nekatere dobre prakse na področju preprečevanja samopoškodbenega vedenja mladih, zlasti v obliki internetnih orodij za (samo)pomoč in svetovanje. Projekt smo izvajali v partnerstvu z Zavodom za zdravstveno varstvo Celje (danes Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje) (www.tosemjaz.net)

Mateja Vilfan

Mateja Vilfan, Vodja projekta

Življenje me je naučilo, kako neizmerna je lahko človekova moč, njegova želja po preživetju in boju za boljšim življenjem. Najpomembnejši pa je bil zame občutek, da v stiski nisem sama. Da imam nekoga, ki me bo slišal in sprejel legitimnost mojih besed. Trenutki, ko sem v odnosu dobila občutek, da je še vedno prostor za upanje in moč za življenje. Da ima človek lahko podporo, sočutje in spodbudno besedo sočloveka. Temu sledim tudi pri svojem delu. Varen prostor, v katerem je človek slišan, sprejet in je njegova stiska legitimna, vidim kot temelj za doseganje sprememb v procesu pomoči. Svoje znanje črpam iz študija, ki sem ga zaključila na Fakulteti za socialno delo in ga nadgrajujem s študijem Geštalt izkustvene psihoterapije na Inštitutu za družinsko terapijo v Ljubljani. Svetovalno in terapevtsko delo ter izvajanje seminarjev je nekaj, kar me izpolnjuje in za kar čutim, da je moje življenjsko poslanstvo.

Spletna stran TuSmo.si je zame eden ob pomembnejših projektov, ki me vedno znova spominja na to, kako pomembna je podpora mladostnicam_kom, ki se samopoškodujejo in kako pomembno je, da odpiramo varen prostor za temo samopoškodovanja.

Mail: info@tusmo.si

Sanela Talić

Sanela Talić, Vodja preventivnih programov Inštituta Utrip

Preventiva ni zgolj delovanje na ravni šole, družine, lokalne skupnosti in medijev, temveč moramo biti vse bolj pozorni tudi na tiste posameznike in posameznice, ki jih drugače kot s pomočjo spletnih orodij težko dosegamo oziroma jih pogosto niti ne moremo doseči. Samopoškodbeno vedenje je žal še vedno precej prikrito in s strani mnogih celo stigmatizirano, zato se mladostniki in mladostnice, ki imajo z njim težave, ne obračajo na ustanove in organizacije, ki bi jim lahko pomagale. Njim je treba ponuditi »prvo roko« na drugačen način in upamo, da jim bo to spletišče pomagalo iz stisk in težav, in da bodo – če bo to potrebno – z našo pomočjo pomoč poiskali tudi pri ustanovah in organizacijah, ki so temu namenjene.

Spletna stran: http://www.institut-utrip.si, Mail: sanela@institut-utrip.si

Matej Košir

Matej Košir, direktor Inštituta Utrip

Na našem inštitutu se že dalj časa ukvarjamo s tveganim obnašanjem otrok in mladostnikov, zlasti uporabo različnih substanc. Prek raziskav in izkušenj na terenu smo zaznali, da je samopoškodbeno vedenje kot eno od novodobnih tveganih ravnanj in zasvojenosti precej v porastu, in da o njem niti strokovna niti laična javnost ne vesta veliko oziroma se o njej skoraj ne pogovarjamo. To nas je spodbudilo, da »ustvarimo« posebno spletišče za vse, ki imajo težave s samopoškodbenim vedenjem oziroma se z njim srečujejo kot strokovnjaki ali strokovni delavci. Želimo si ga ustvarjati skupaj z vami in iskreno upamo, da nam boste pri tem pomagali s svojim znanjem in izkušnjami …

Spletna stran: http://www.institut-utrip.si, Mail: matej@institut-utrip.si

Matija Štrlekar, tehnična podpora, direktor podjetja 2GIKA

Smo pestra ekipa različnih znanj, locirana v Sloveniji. Ukvarjamo se z spletnim in print oblikovanjem, naprednejšimi aplikacijami za splet, mobilne naprave ter oblikovanjem celostne podobe podjetjem.

Spletna stran: https://www.2gika.si, Mail: matija@2gika.si

Close Menu