Kdo smo

Kdo smo

Ana Vidovič

Članica projektne skupine, Mail: a.vidovic@ymail.com

Sem svetovalka na spletnem forumu 'To sem jaz' in na enem izmed srečanj svetovalcev sem slišala o nastajanju te spletne strani ter se odločila, da vprašam, ali se lahko pridružim projektu. Tovrstno strokovno delo v povezavi z mladimi namreč opravljam posebej rada.

Mateja Capek

Vodja projekta, Mail: mateja.capek@gmail.com

K ustvarjanju spletne strani so me povabili na osnovi moje diplomske naloge. Pisala sem o lastni izkušnji samopoškodbenega vedenja. Vesela in zadovoljna sem, da danes s pomočjo svoje izkušnje in znanjem pomagam pri razumevanju samopoškodbenega vedenja. Upam, da naše vsebine pomagajo mladostnikom in tudi širši javnosti. To je nekaj o čemer moramo govoriti. Stigma, ki visi nad mladimi zaradi težav s katerimi se soočajo je še vedno pregloboko zakoreninjena in še vedno je prisotnih preveč predsodkov. Skrajni čas je, da o samopoškodovanju spregovorimo iskreno in na ves glas.

Sanela Talić

Vodja preventivnih programov Inštituta Utrip, Spletna stran: http://www.institut-utrip.si, Mail: sanela@institut-utrip.si

Preventiva ni zgolj delovanje na ravni šole, družine, lokalne skupnosti in medijev, temveč moramo biti vse bolj pozorni tudi na tiste posameznike in posameznice, ki jih drugače kot s pomočjo spletnih orodij težko dosegamo oziroma jih pogosto niti ne moremo doseči. Samopoškodbeno vedenje je žal še vedno precej prikrito in s strani mnogih celo stigmatizirano, zato se mladostniki in mladostnice, ki imajo z njim težave, ne obračajo na ustanove in organizacije, ki bi jim lahko pomagale. Njim je treba ponuditi »prvo roko« na drugačen način in upamo, da jim bo to spletišče pomagalo iz stisk in težav, in da bodo - če bo to potrebno - z našo pomočjo pomoč poiskali tudi pri ustanovah in organizacijah, ki so temu namenjene.

Matej Košir

Direktor Inštituta Utrip, Spletna stran: http://www.institut-utrip.si, Mail: matej@institut-utrip.si

Na našem inštitutu se že dalj časa ukvarjamo s tveganim obnašanjem otrok in mladostnikov, zlasti uporabo različnih substanc. Prek raziskav in izkušenj na terenu smo zaznali, da je samopoškodbeno vedenje kot eno od novodobnih tveganih ravnanj in zasvojenosti precej v porastu, in da o njem niti strokovna niti laična javnost ne vesta veliko oziroma se o njej skoraj ne pogovarjamo. To nas je spodbudilo, da »ustvarimo« posebno spletišče za vse, ki imajo težave s samopoškodbenim vedenjem oziroma se z njim srečujejo kot strokovnjaki ali strokovni delavci. Želimo si ga ustvarjati skupaj z vami in iskreno upamo, da nam boste pri tem pomagali s svojim znanjem in izkušnjami …

2GIKA - spletne aplikacije

Tehnična podpora, Spletna stran: http://2gika.si, Mail: info@2gika.si

Smo pestra ekipa različnih znanj, locirana v Sloveniji. Ukvarjamo se z spletnim in print oblikovanjem, naprednejšimi aplikacijami za splet, mobilne naprave ter oblikovanjem celostne podobe podjetjem. Izkušnje imamo tudi z 3D izrisovanji ter animacijami.